Privacy

 1. Aanbieder gebruikt de door gebruiker verstrekte gegevens (bijv. adres, naam, e-mailadres) in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming.

 2. De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden uitsluitend gebruikt ter afwikkeling van de tussen de partijen gesloten contracten, bijvoorbeeld voor factureringsdoeleinden.
 3. Alle aan Aanbieder verstrekte persoonlijke gegevens van Gebruiker worden zonder de schriftelijke toestemming van Gebruiker niet voor derden toegankelijk gemaakt, behalve als zulks moet gebeuren op grond van een wettelijke of overheidsverordening.

 4. Met de volledige uitvoering van het contract, met inbegrip van de volledige betaling van de overeengekomen koopprijs, worden gegevens van Gebruiker, die om juridische redenen moeten worden bewaard, geblokkeerd. Deze gegevens zijn niet langer beschikbaar voor verder gebruik. Verder worden de persoonlijke gegevens gewist, voor zover de gebruiker niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met een verdere verwerking en verder gebruik van zijn gegevens. In dit geval kan Gebruiker de opgeslagen gegevens bij Aanbieder opvragen, wijzigen of laten verwijderen. De toestemming kan op elk moment worden herroepen.

 5. Als u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, gebruikt myphotobook de gegevens die u bij de registratie meegedeeld heeft ten einde de nieuwsbrief te versturen. Wij zullen uw gegevens niet doorgeven aan derden. Een uitzondering hierop vormen enkel de partners die verantwoordelijk zijn voor de technische aspecten van de nieuwsbrief verzending. In deze gevallen is de hoeveelheid overgedragen gegevens beperkt tot het noodzakelijke minimum. Ons privacybeleid is in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens (Bundesdatenschutzgesetzt BDGS en Telemediengesetz TMG). Gebruikers die onze nieuwsbrief of onze promotionele e-mails niet langer meer wensen te ontvangen, kunnen zich uitschrijven door een eenvoudige procedure die wordt meegestuurd met alle e-mails verzonden door myphotobook.

 6. Indien u uw gegevens wilt verwijderen of meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met:
  myphotobook GmbH
  Oranienstr. 183
  10999 Berlijn
  Duitsland
  E-mailadres: datenschutz@myphotobook.de
  Telefoonnummer: +31 858 886 506

 7. Waardebonnen van Sovendus GmbH: Voor de selectie van een op dit moment voor u interessant waardebonaanbod worden door ons gepseudonimiseerd en versleuteld de hash-waarde van uw e-mailadres en uw IP-adres aan Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe, Duitsland (Sovendus) doorgestuurd (Art. 6, lid 1 f AVG). De gepseudonimiseerde hash-waarde van het e-mailadres wordt gebruikt om rekening te houden met een eventueel aanwezig verzet tegen reclame van Sovendus (opt-out) (Art. 21 lid 3, Art. 6 lid 1 c AVG). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt ten behoeve van de beveiliging van gegevens en in de regel na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6, lid 1 f AVG). We sturen bovendien voor boekhoudkundige doeleinden gepseudonimiseerd; ordernummer, orderbedrag en valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel door aan Sovendus (art. 6, lid 1 f AVG). Als u geïnteresseerd bent in een waardebonaanbieding van Sovendus, en op uw e-mailadres is geen opt-out in het Sovendus systeem geregistreerd, geven wij bij een klik op de enkel in dit geval getoonde Sovendus-Banner, versleuteld uw aanhef, naam en e-mailadres aan Sovendus door ter voorbereiding van de waardebon (artikel 6, lid 1 b, f AVG). Verdere informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus is te vinden in de online richtlijnen voor gegevensbescherming op www.sovendus.nl/verklaring_inzake_gegevensbescherming